Så fungerar det

Bostadsrätt – du äger inte en lägenhet

Många säger felaktigt att man köpt en lägenhet när man faktiskt köpt en bostadsrätt. Bostadsrätten innebär att du äger en andel i bostadsrättsföreningen och föreningen låter dig bo i en specifik lägenhet.

Medlemmarna

Du är medlem i bostadsrättsföreningen. Summan av din andel och övriga medlemmars andelar är 100% av föreningen.

Styrelse, stämma och årsredovisning

Medlemmarna utser varje år en styrelse som ska driva föreningen. Mötet där detta beslut tas kallas stämma. Styrelsen redovisar det gångna året i ett dokument, en årsredovisning.

Drift och ekonomi

Tiden mellan stämmorna sköter styrelsen ekonomi, drift och andra frågor. Såvida du inte sitter i styrelsen är det alltså endast vid stämman som du kan påverka föreningen.

Regler för styrelse och medlemmar

En styrelse kan inte härja helt fritt, det finns regler. Föreningen har stadgar och en ekonomisk plan, dessutom måste föreningen följa bostadsrättslagen.

Medlemmarna har möjlighet att neka styrelsen ansvarsfrihet vid stämman om man anser att styrelsen begått grava fel/brott.