Ordningsregler

A

Andrahandsuthyrning av lägenhet får enligt stadgarna endast ske, om styrelsen gett sitt samtycke. Bostadsrättsinnehavaren får inte inhysa utomstående person i lägenheten, om detta medför men för föreningen eller annan medlem i föreningen.

Antennuttag för radio och tv finns i varje lägenhet. Nätet är anslutet till ComHem kabel-TV.

B

Barnvagnar kan förvaras i cykelrummet på övre källareplanet.

Bastu finns på sjunde våningen. Bokningslista finns utanför bastun och bruksanvisning finns utanför bastudörren. Man kan boka en timme åt gången. Alla rengör själva, efter användning. Timern fungerar inte. Det blir varmt på en halvtimme.

Bildäck kan förvaras i undre garaget, under in- och utfartsrampen. Det finns ett antal ringar, där man kan låsa fast sina däck. Kedja och lås ansvarar ägaren själv för. Föreningen tar inte ansvar för de bildäck som låses fast eller förvaras i garaget.

Brandlarm finns på vinden, övre källarplanet och i grovsoprummet. Utrustningen består av dektektorer och sirener på desssa plan samt sirener på alla våningsplan. Vid larm sker utryckning inom 15 minuter. Om larmet går och brand eller rökutveckling kan konstateras, ring 112. ANVÄND INTE HISSEN.

Brandsläckare finns uppsatta i trapphuset på plan 2, 4 och 6 samt i garaget och på vinden.

Brandvarnare finns uppsatta i lägenheterna, en i de små och två i de större. Föreningen tillhandahåller brandvarnare. Medlemmen själv sköter batteribyte. När batteriet är urladdat hörs en signal med jämna mellanrum från brandvarnaren.

Bredbandsuttag finns i varje lägenhet. Nätet är anslutet till Bredbandsbolaget, med en kapacitet av upp till 100/100 Mbps och ger tillgång till bredbands- och telefonitjänster.

C

Cykelrum finns i övre källarplan och i nedre garaget under in- och utfartsrampen.

D

Diskmaskiner bör inte köras mellan kl. 22.00 och 07.00 pga. buller.

Dörrmattan får inte ligga utanför lägenhetsdörren, eftersom det försvårar städningen i korridorerna.

E

El- och energiförbrukning betalas centralt av föreningen. Slöseri drabbar oss alla. Några goda råd för att hålla månadsavgiften nere är:

 • Känns det för varmt i ett eller flera rum, skruva då ner radiatorerna istället för att vädra ut värmen. Ändringen sker inte omedelbart utan det tar flera timmar upp till ett dygn innan resultatet av en ändrad inställning börjar märkas.
 • Lämna inte vädringsluckorna öppna på vintern, vädra snabbt om det behövs.
 • Låt inte spiskåpan (köksfläkten) vara inställd på forceringsflöde i onödan. Det går åt 7 ggr så stor luftmängd i forceringsflöde jämfört med i grundflöde.
 • Droppande vattenkranar ökar både vatten- och värmekostnaden. En första åtgärd är att omedelbart byta packning.
 • Regelbundet frosta av kyl och frys.
 • Släck lamporna när du går hemifrån.

Entrén Det är absolut förbjudet att ställa barnvagnar och cyklar i entrén (inte ens för ett par minuter) på grund av framkomlighetsproblem för brand- och ambulanspersonal.

F

Fastighetsförvaltningen sköts av ett förvaltningsbolag. Felanmälan som rör fastigheten anmäls till förvaltningsbolaget. Telefonnummer och adress finns i hissen.

G

Garage finns i övre och nedre källarplanet. Lägenhetsinnehavet innebär inte rätt till garageplats. Önskas garageplats, anmäls detta till styrelsen.

Garageporten har automatisk stängning med fördröjning. Det är ytterst viktigt, att den som går eller åker in eller ut genom garageporten, trycker på knappen för att stänga porten, så att inte obehöriga tar sig in i garaget.

Glas t ex. flaskor, burkar eller glaskross får inte kastas i sopnedkastet eller i grovsoprummet. Återvinningsstation finns i hörnet Drottninggatan och Kungstensgatan.

Grovsopor placeras i grovsoprummet i nedre källarplanet. Grovsoprummet är avsett för enstaka smärre ej skrymmande föremål. Paketera grovsoporna väl. Dels för att det ska få plats så mycket som möjligt och dels för att underlätta tömning.

I

Inbrottslarm finns på dörren till trapphuset mot Observatoriegatan. Det avaktiveras genom att man vrider om nyckeln i låset. Övriga larmade dörrar tillhör de uthyrda lokalerna.

K

Kartonger får inte kastas i sopnedkastet eller i grovsoprummet. Återvinningsstation finns i hörnet Drottninggatan och Kungstensgatan.

Korridorerna skall vara fria från barnvagnar, dörrmattor, cyklar, kälkar, rullatorer, skridskor, skor eller övrigt.

L

Låssystemet i fastigheten omfattar fyra nyckeltyper.

 • 1 Assa går till lägenhetsdörrarna och hissens nyckellås.
 • 2 Assa går till ytterdörrarna i fastigheten, såsom entrédörr, gårdsdörr, nödutgång från övre/nedre källareplan och i vissa fall även till garaget.
 • 3 Medeco går till vinden, bastun, tvättstugan, biblioteket, cykelrummet och grovsoprummet.
 • 9-tillhållarnyckeln går enbart till lägenhetsdörrarna.

Samtliga låssystem är av hög säkerhetsklass. Nycklar till system 1-3 kan därför endast anskaffas genom styrelsen försorg. Förlust av nyckel ska omedelbart anmälas till styrelsen. Föreningen anlitar Begelås, Västmannagatan 31. Har du frågor kan du vända dig till dem, eftersom de har lång erfarenhet och känner vår fastighet väl.

O

Obehöriga äga ej tillträde. Se till att porten går igen ordentligt, när du lämnar fastigheten. Släpp inte in någon okänd. Alla besökare till fastigheten ska ringa på porttelefonen.

P

Portkod Det finns en portkod till huset. Denna ändras med jämna mellanrum vilket styrelsen då meddelar medlemmarna. 

Porttelefonen är kopplad till det vanliga telefonnätet. När det ringer i lägenheten från porttelefonen, hörs en melodi när man svarar. Det går då att prata i 30 sekunder. Man öppnar porten genom att trycka på 5 (fem) och lägga på luren. Vill man inte öppna, trycker man på 0 (noll) och lägger på luren.

R

Rökning i fastighetens allmänna utrymmen är förbjuden på grund av brandrisk och av hänsyn till allergiska personer.

S

Sopor skall vara ordentligt förslutna i emballage som inte går sönder. Glas eller riskavfall, såsom brandfarligt eller giftigt avfall, får inte kastas i sopnedkastet.

Spiskåpan (centralt utsug) finns i köket i alla lägenheter. För att slippa matos i lägenhet och korridor rekommenderar vi att alla använder spiskåpan på följande sätt:

 • Ställ spiskåpan på forceringsflöde vid matlagning.
 • Gör rent fettfiltret under spiskåpan regelbundet så att utsugningen får full effekt. Detta bör göras en gång i månaden.
 • Fetta av gummitätningen som finns på spjället i spiskåpan.
 • Reparera reglaget för forcering om det inte fungerar.

Städning att fastighetens allmänna utrymmen utförs av ett anlitat städbolag. Städfrekvensen växlar för de olika utrymmena. Tvättstugan och bastun städar vi själva efter varje användning. Garaget städas på beställning av styrelsen.

Störande ljud ska undvikas mellan 21.00 och 08.00. Störande ljud är hög volym på TV:n eller stereon, borrningar eller annat störande reparationsarbete.

Säkerhetsdörrar av märke Nykroppa finns till alla lägenheter och berättigar till sänkt premie hos de flesta försäkringsbolag.

T

Tidningar och pappersavfall får inte kastas i sopnedkastet eller i grovsoprummet. Det ska lämnas vid återvinningsstationen som finns i hörnet Drottninggatan och Kungstensgatan. Blanda inte papper med sådant avfall som inte kan användas som returpapper och som kan omöjliggöra återvinningen t.ex. fönsterkuvert, cellofan, plastkartong.

Tvättstugan finns på övre källarplan. Max 2 tvättpass/dag á 3 timmar får bokas. Bokningslista finns utanför tvättstugan. Skriv alltid upp ditt namn när du använder tvättstugan, även om du bara ska ha torkskåpet eller om tvättstugan är ledig.

I tvättstugan finns:

 • 3 tvättmaskiner
 • 1 torktumlare
 • 1 torkskåp
 • 1 lakansträckare
 • 1 kallmangel
 • 1 strykjärn
 • 1 strykbord

Föreskrifter hur utrustningen skall skötas finns i tvättstugan. Är det fel på någon maskin, anmäl det till fastighetsskötaren. Telefonnummer finns i hissen. Notera felet på en lapp och fäst den på den rapporterade maskinen. Alla städar efter sig efter användandet av tvättstugan. Städanvisningar finns på dörren i tvättstugan.

V

Vindsförråd för varje lägenhet finns på vinden över sjunde våningen. Tänk på brandfaran hos ämnen och föremål, innan de läggs i vindsförrådet. Ställ inget i vindskorridoren. Lås alltid den inre dörren till vinden med nyckel. För att inte störa andra boende, undvik att besöka vinden efter kl 21.00.