Styrelse
Ordförande
Gunnar Kry
Ledamot
Lennart Ringblom
Ledamot
Ola Sprang
 

Suppleanter
Martina Bertilsson
Marianne Östergren

Internrevisor
Göran Hyltander

Valberedningen
Rolf Milestad
Georg Rannberg